Ibhayibheli lesizulu

Ukutadisha iBhayibheli ayikaze le Fun futhi Easy nalesi thuluzi okungaxhunyiwe nesifundo seBhayibheli. Buka umlayezo, thola umphakathi, nokunye okuningi nge lokusebenza Life. Zihlelele wena ukufunda kwakho.

Uploader: Kajibar
Date Added: 21 February 2015
File Size: 65.8 Mb
Operating Systems: Windows NT/2000/XP/2003/2003/7/8/10 MacOS 10/X
Downloads: 87217
Price: Free* [*Free Regsitration Required]

Thola konke uma uxhumile, noma u download ezinye izihumusho zeBhayibheli ukuze zivuleke noma ungaxhumile. Bible offline in more than 80 versions. Bug fixes and performance improvements. Yenza ama verse eBhayibheli abe izithombe ongazithumelela nabanye.

IBhayibheli Elingcwele Zulu Free Download

Ngaphezulu kwenkulungwane namakhulu amane ezinhlobo zeBhayibheli, elinezilimi ezingaphezulu kwenkulungwane. Funda noma kungekho network kutholakaza kwizihumusho ezikhethekile.

Buka umlayezo, thola umphakathi, nokunye okuningi nge lokusebenza Life. Zihlelele wena ukufunda kwakho.

Yaba, uzikhumbuzo noma ugcine uhla lwaloko okukhonzile Yaba amavesi nabangani usebenzisa izinhlelo ezahlukene zokuxhumana, e-mail noma ama SMS Faka ama notes kumaPhaseji: Kuma device angaphezulu kwezigidigidi eziwuabantu bayafunda, bayalalela, bayabukela futhi leskzulu i Bhayibheli besebenzisa lona loluhlelo oluhamba phambili lwe Bhayibheli. Funda kalula ngama Settings anjengama fonts, ubukhulu bamabagama, kanye nokushintsha ukugqama kufaneleke indawo okuyo.

Gcizelela ngemibala ibhayibhfli - njengoba usuke wenza eBhayibhelini lephepha Bekisa izahluko: Bible Verse Photo Editor. I Bible App ikusiza ucwaninge i Bhayibheli nabangani abasonbdelene nawe Dlulisela ngokuthembeka imibono nezingxoxo mayelana nezincwadi eziqotho kumphakathi wabantu obaziyo nobathembayo.

Amakhulu ezinhlelo zokufunda iBhayibheli, ezingezilimi ezingaphezulu kwamashumi amane.

Download the Bible in isiZulu - Zulu. Download now or read online. % Free

Church, Church Metrics is the leading free tool for tracking data. Read the holy bible for free.

Ukutadisha iBhayibheli ayikaze le Fun futhi Ibhatibheli nalesi thuluzi okungaxhunyiwe nesifundo seBhayibheli. Funda iBhayibheli Hlela ukuthi loluhlobo lokusebenza luvele kuwe ngolimi ongokuzikhethela lona phakathi kwezilimi ezingamashumi amane. Account Options Ngena ngemvume.

IBHAYIBHELI ELINGCWELE (ZUL59)

Thola futhi wonke umzuzwana. Ufunda kanye nabo njengoba ukwazi ukubona loko abakudalulayo.

Experience a richer fuller bible study with this King James Bible app. Yenza ivesi lakho libe sesithombeni, gcizelelaubekise noma wenze amanothi abonwa umphakathi noma uwe wedwa.

The Bible in isiZulu - Zulu

Siyabonga, kubangane bethu, abanomusa, sinikezela ngama Reading Plans, ama Devotions, kanye nama Bhayibheli Study plans angamaKhulu. Uzothola imidlinzo, kanye nezinhlelo ezikuholela ezihlokweni ezithile, izingxenye zeBhayibheli noma iBhayibheli lonke ngonyaka Bukela wabele nabanye iziqeshana ezivela kwi "The Lesizuluu umdlalo wakumabonakude, nomunye umdlalo oguqula izwe lonkei"JESUS" kanye ne "The Lumo Project.

The most convenient Bible reading and studying software for Android.

1 thoughts on “Ibhayibheli lesizulu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *